ต้นมหาโชค ความสูง 4.3 เมตรพุ่มใบกว้าง 4 เมตร ลำต้นก่อรากคล้ายต้นไทรขนาดลำต้นกว้าง 55 cm

ต้นมหาโชค ความสูง 4.3 เมตรพุ่มใบกว้าง 4 เมตร ลำต้นก่อรากคล้ายต้นไทรขนาดลำต้นกว้าง 55 cm งานปั้นไฟเบอร์กลาสผสมไม้จริง

Compare
Share: