ต้นหูกระจงมินิมอลความสูง 3 เมตรพุ่มใบกว้าง 1.8 เมตร งานประดิษฐ์ลำต้นไม้จริง

ต้นหูกระจงมินิมอลความสูง 3 เมตรพุ่มใบกว้าง 1.8 เมตร งานประดิษฐ์ลำต้นไม้จริง

Compare
Share: