ต้นหูกระจง สูง 4.5 เมตร พุ่มใบกว้าง 3.5 เมตร ลำต้นไม้จริง

ต้นหูกระจง สูง 4.5 เมตร พุ่มใบกว้าง 3.5 เมตร ลำต้นไม้จริง สามารถปรับเปลี่ยน หรือให้ทางร้านออกแบบได้ตามความชอบ

Compare
Share: